Miłosław Frey, 2003-2004
Kontakt: doc dr hab. Ludwik Frey